Jadwal Kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023

Hari: Senin

NoJamRuangKode Mata KuliahNama Mata KuliahSemesterDosen Pengampu
107.30 – 09.10LSTA003Ushul Fiqh1
207.30 – 09.10ISSY309Statistik Dasar3
307.30 – 09.10HSSY530Hukum Internasional5Anggraini Puspitasari, S.H.,M.H
(2123109004)
407.30 – 09.10NSSY746Advokatur7Irawan Adi Wijaya,S.H.,M.H
(2103089101)
509.10 – 10.50LSTA001Ilmu Tauhid1Amir Mukminin, S.Pd.I, M.Pd (2105049301)
609.10 – 10.50ISSY310Ilmu Politik3Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
709.10 – 10.50HSSY537Hukum Kebijakan Publik5Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
809.10 – 10.50NSSY748Legal Drafting7Fajarwati Kusuma Adi, SH MH
(2105048602)
912.30 – 14.30ISSY311Hukum Perdata3Anggraini Puspitasari, S.H.,M.H
(2123109004)

Hari: Selasa

NoJamRuangKode Mata KuliahNama Mata KuliahSemesterDosen Pengampu
107.30 – 09.10LSTA002Akhlak Tasawuf1Eka Yuni Purwanti, S.Pd.I, M.Pd (2112069101)
207.30 – 09.10ISSY312Hukum Pidana3Irawan Adi Wijaya,S.H.,M.H
(2103089101)
307.30 – 09.10HSSY533Sistem Pemerintahan Indonesia5Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
407.30 – 09.10NSSY752Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak7
509.10 – 10.50LSTA007Sejarah Peradaban Islam1Maulana Iskandar, S.Pd., M.Pd
(2121029502)
609.10 – 10.50ISSY313Hukum Tata Negara3Fajarwati Kusuma Adi, SH MH
(2105048602)
709.10 – 10.50HSSY531Masail Fiqhiyyah5Anggraini Puspitasari, S.H.,M.H
(2123109004)
809.10 – 10.50NSSY749Etika Profesi Hukum dalam Islam7Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)

Hari: Rabu

NoJamRuangKode Mata KuliahNama Mata KuliahSemesterDosen Pengampu
107.30 – 09.10LNAS001Pancasila Dan Kewarganegaraan1Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
207.30 – 09.10ISSY314Sosiologi dan Antropologi Hukum3Fajarwati Kusuma Adi, SH MH
(2105048602)
307.30 – 09.10HSSY535Hadist Ahkam Siyasah5Moh. Jazuli, S.H.,M.H (2128097501)
407.30 – 09.10NSSY747Praktik Peradilan7Irawan Adi Wijaya,S.H.,M.H
(2103089101)
509.10 – 10.40LNAS002Bahasa Indonesia1
609.10 – 10.40ISSY315Fiqh Jinayah3Irawan Adi Wijaya,S.H.,M.H
(2103089101)
709.10 – 10.40HSSY536Hukum Agraria dan Perwakafan5Anggraini Puspitasari, S.H.,M.H
(2123109004)
809.10 – 10.40NSSY753Kapita Selekta Hukum IslamFajarwati Kusuma Adi, SH MH
(2105048602)
910.40 – 12.20LNAS003Bahasa Inggris1
1010.40 – 12.20ISSY316Fiqh Siyasah3Moh. Jazuli, S.H.,M.H (2128097501)
1110.40 – 12.20HSSY534Metode Penelitian dan Penulisan Hukum5Fajarwati Kusuma Adi, SH MH
(2105048602)

Hari: Kamis

NoJamRuangKode Mata KuliahNama Mata KuliahSemesterDosen Pengampu
107.30 – 09.10LSTA005Ilmu Sosial dan Budaya Dasar1
207.30 – 09.10ISSY317Qowaidul Fiqhiyyah3Moh. Jazuli, S.H.,M.H (2128097501)
307.30 – 09.10HSSY539Etika Politik5Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
07.30 – 09.10NSTA010KKN
09.10 – 10.40LSTA004Bahasa Arab1Amir Mukminin, S.Pd.I, M.Pd (2105049301)
09.10 – 10.40ISSY318Teori Hukum dan Konstitusi3
09.10 – 10.40HSSY538Pemikiran Politik Islam5Moh. Jazuli, S.H.,M.H (2128097501)
10.40 – 12.20LSTA006Ulumul Qur’an Wal Hadist