Jadwal Kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021

Hari: Senin

NoJamRuangKode Mata KuliahNama Mata KuliahSemesterDosen Pengampu
107.30 – 09.10LSTA006Ulumul Qur’an Wal Hadist1Munir, S.Ag.,M.E.
207.30 – 09.10BSSY536Hukum Agraria dan Perwakafan5Anggraini Puspitasari, S.H.,M.H
(2123109004)
307.30 – 09.30DSSY746Advokatur7Fajarwati Kusuma Adi, SH MH
(2105048602)
409.10 – 10.50LNAS001Pancasila Dan Kewarganegaraan1Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
509.10 – 10.50ISSY312Hukum Pidana3Irawan Adi Wijaya,S.H.,M.H (2103089101)
609.10 – 10.50BSSY530Hukum Internasional5Fajarwati Kusuma Adi, SH MH
(2105048602)
710.50 – 12.30ISSY313Hukum Tata Negara (HTN)Anggraini Puspitasari, S.H.,M.H (2123109004)

Hari: Selasa

NoJamRuangKode Mata KuliahNama Mata KuliahSemesterDosen Pengampu
107.30 – 09.10LSTA004Bahasa Arab1Amir Mukminin, S.Pd.I, M.Pd (2105049301)
207.30 – 09.10ISSY310Ilmu Politik3Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
307.30 – 09.10BSSY534Metode Penelitian dan Penulisan Hukum5Fajarwati Kusuma Adi, SH MH
(2105048602)
409.10 – 10.50LSTA005Ilmu Sosial dan Budaya Dasar1Dewi Agustini, S.Sos.,M.M (2110087502)
509.10 – 10.50ISSY315
Fiqh Jinayah
3Irawan Adi Wijaya,S.H.,M.H
(2103089101)
609.10 – 10.50BSSY533Sistem Pemerintahan Indonesia5Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
712.30 – 14.30LSTA001Ilmu Tauhid1Irawan Adi Wijaya,S.H.,M.H
(2103089101)
810.50 – 12.30ISTA008Metodologi Studi Islam3Eka Yuni Purwanti, S.Pd.I, M.Pd (2112069101)
912.30 – 14.30BGerakan Politik Islam5Moh. Jazuli, S.H.,M.H (2128097501)

Hari: Rabu

NoJamRuangKode Mata KuliahNama Mata KuliahSemesterDosen Pengampu
107.30 – 09.10LNAS003Bahasa Inggris1Atik Nurfatmawati, S.E.,M.I.Kom (2126128501)
207.30 – 09.10ISSY314Sosiologi dan Antropologi Hukum3Fajarwati Kusuma Adi, SH MH (2105048602)
307.30 – 09.10BSSY532Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia5Moh. Jazuli, S.H.,M.H (2128097501)
407.30 – 09.30DSSY748Legal Drafting7Anggraini Puspitasari, S.H.,M.H (2123109004)
509.10 – 10.40LSTA007Sejarah Peradaban Islam1
609.10 – 10.50BSSY316Fiqh Siyasah3Fajarwati Kusuma Adi, SH MH (2105048602)
709.10 – 10.40BSosiologi dan Antropologi Politik5

Hari: Kamis

NoJamRuangKode Mata KuliahNama Mata KuliahSemesterDosen Pengampu
107.30 – 09.10LSTA002Akhlak Tasawuf1Eka Yuni Purwanti, S.Pd.I, M.Pd (2112069101)
207.30 – 09.10ISSY311Hukum Perdata3Anggraini Puspitasari, S.H.,M.H (2123109004)
307.30 – 09.10BSSY531Masail Fiqhiyyah5Amir Mukminin, S.Pd.I, M.Pd (2105049301)
409.10 – 10.40LFiqh1
509.10 – 10.40ISSY537Hukum Kebijakan Publik5Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P (2126068404)
609.30 – 11.30DSSY749Etika Profesi Hukum dalam Islam7
710.40 – 12.20LNAS002Bahasa Indonesia1Eka Yuni Purwanti, S.Pd.I, M.Pd (2112069101)
810.40 – 12.20BSSY535Hadist Ahkam Siyasah5Amir Mukminin, S.Pd.I, M.Pd (2105049301)